دستورالعمل ایمنی تاسیسات برقی کارگاه های ساختمانی

آتشنشان ارائه دهنده راهکار های کنترل حریق 

جهت دریافت مشاوره و خرید لوازم اعلام و اطفاء حریق با ما در تماس باشید

با توجه به اهمیت الزامات ایمنی در اجرا و نظارت تاسیسات برقی که عدم رعایت آنها همه ساله منجر به حوادث برق گرفتگی و حریق میگردد و نظر به اینکه مقررات مربوط به ایمنی تاسیسات برقی در مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان و آیین نامههای مصوب شورای عالی حفاظت فنی ، مطرح گردیده است که همگی لازم الاجرا میباشند در این دستورالعمل سعی گردیده جهت ارتقاء سطح ایمنی در پروژه های ساختمانی ، اهم موارد مرتبط با ایمنی تاسیسات برقی از مراجع فوق جمع آوری، طبقه بندی و تشریح گردد تا دسترسی سریع بهره برداران میسر گردد.

برای انجام تمامی تست های تاسیسات برقی از جمله تست ارت میتوانید با کارشناسان آتشنشان در ارتباط باشید.

استاندارد ایمنی کار در ارتفاع

مجوزهای خاص، اقدامات قبل از اجر او مقررات عمومی

 • قبل از شروع عملیات ساختمانی اقدامات زیر باید توسط مجری انجام شود

کلیه پروانه ها و مجوزهای لازم به منظور اجرای عملیات ساختمانی تخلیه و انبار کردن مصالح و

تجهیزات از مراجع ذیربط اخذ شود.

نقشه های اجرایی بررسی و در صورت مشاهده ،اشکال نظرات پیشنهادی برای اصلاح به طور کتبی

به صاحب کار و طراح اعلام شود.

برنامه زمانبندی کار ساختار سازمانی اجرای ،کار شرح وظایف و مسئولیتهای کارکنان کلیدی و مستندات مربوط به تایید صلاحیت آنها ، کتباً به اطلاع صاحب کار و مهندس ناظر برسد.

آخرین قوانین و مقررات کار ایمنی و بهداشت کار و حفاظت محیط زیست مربوط را از مراکز ذیربط اخذ و حسب مورد در هنگام عملیات ساختمانی اجرا نماید این قوانین و مقررات باید در محل مناسبی در کارگاه ساختمانی در دسترس و رویت همگان قرار گیرد.

حریم خطوط برق عبوری از مجاور ملک را مورد بررسی قرار داده و پس از پیش بینی های لازم جهت اجرای عملیات ساختمانی و کسب نظر مهندس ناظر عملیات ساختمانی را شروع نماید.

استاندارد ایمنی تاسیسات برقی
 • بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه و همچنین بیمه اجباری کارگران ساختمانی برقرار گردد.
 • موقعیت تاسیسات زیرزمینی ، کابلهای برق و تلفن بررسی و با همکاری سازمانهای ذیربط، قطع، تغییر مسیر و ایمن سازی آنها و همچنین قطع یا جابجایی انشعاب برق قبل از تخریب و گودبرداری انجام شوددر صورتی که ساختمان مورد تخریب دارای برق گیر باشد ابتدا باید برقگیر از ساختمان جدا شود و در صورت لزوم مجدد در نزدیکترین فاصله نصب و آماده به کار گردد.
 • در هر کارگاه ساختمانی مجری موظف است اقدامات لازم به منظور حفظ و تامین ایمنی بهداشت کار و حفاظت محیط زیست و همچنین حفاظت ساختمانهای پیرامون آن را به عمل آورد.
 • مجری و کارفرمایان کارگاههای ساختمانی موظفند از شخص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال یا مهارت فنی و یا گواهی ویژه در عملیات ساختمانی استفاده نمایند بعلاوه شاغلین در کارگاههای ساختمانی باید آموزشهای بهداشت کار و ایمنی را فرا گرفته و گواهیهای مربوط را از مراجع ذیصلاح دریافت نموده
 • باشند.
استاندارد ایمنی در محل کار
 •  مجری و سایر کارفرمایان کارگاه ساختمانی موظفند برای تامین ایمنی سلامت و بهداشت کارگران وسایل و تجهیزات لازم را بر اساس مقررات تهیه و در اختیار آنها قرار دهند و چگونگی کاربرد این وسایل را به کارگران آموخته و نیز در مورد کاربرد وسایل و تجهیزات و رعایت مقررات نظارت نمایند کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل مذکور و اجرای دستورالعملهای مربوط می باشند.
 • ۷۰۲ در کارگاههای با زیربنای بیش از ۳۰۰۰ متر مربع یا ۱۸ متر ارتفاع از روی پی معرفی شخصی ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی و بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی میباشد تعیین مسئول ایمنی رافع مسئولیت های اصلی مجری نمی باشد.

 • کارفرما نباید به هیچ کارگری اجازه دهد که خارج از ساعت عادی کار به تنهایی مشغول به کار باشد . در صورت انجام کار در ساعت غیر عادی باید روشنایی ،کافی امکان برقراری ارتباط و نیز تمام خدمات مورد نیاز کارگران فراهم شود.

 • مجری باید نسبت به شناسایی شرایط و مخاطرات احتمالی محیط کار و ارزیابی ریسک هایی که ممکن است از این مخاطرات به وجود آید اقدام نموده و اقدامات پیشگیرانه مناسب در جهت حذف مخاطراتاحتمالی و به عبارت دیگر مدیریت ریسک را به عمل آورد.

 • مجری باید نسبت به ارزیابی ریسکهای بهداشت کار شامل کلیه خطرات و عوامل زیان آور مرتبط با کارگاه ساختمانی اقدام نموده و بر اساس اولویتهای حاصل شده از فرایند ارزیابی ریسک مربوط ، برنامه های خود در خصوص کنترل خطرات و عوامل زیان آور محلهای کار را به مورد اجرا گذاشته، نتایج شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل آنها را مستند و نگهداری نماید .

استاندارد های ایمنی در کارگاه
 •  مجری موظف به پیام رسانی موثر و مطلوب به منظور تأمین ایمنی ، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست درمقررات ایمنی کارگاه | داخل و اطراف کارگاه ساختمانی با استفاده از علائم تصویری هشدار دهنده والزام کننده و آگاه کننده مطابق مفاد مبحث علائم و تابلوها می باشد.
 •  کارگاه ساختمانی باید بصورت مطمئن و ایمن مطابق مفاد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان) محصور شده و از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخل آن جلوگیری به عمل آید همچنین در اطراف کارگاه ساختمانی نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده، که در شب و روز قابل رویت باشد، ضروری است.

 • در جایی که بخار مایعات قابل اشتعال وجود دارد نباید از وسایلی که تولید جرقه یا شعله میکند از قبیل کبریت فندک سیگار پیلوت گاز چراغ و وسایل برقی جرقه زا استفاده شود.

 • وسایل گرم کننده برقی باید استاندارد باشد، استفاده از وسایل برقی دست ساز مجاز نمیباشد.

 • کلیه شاغلین کارگاه ساختمانی باید دارای کارت سلامت شغلی معتبر بوده و استعداد جسمانی و روانیمتناسب با کارهای ارجاع شده را داشته باشند.

 • در کلیه کارگاههای ساختمانی باید با توجه به نوع کار و متناسب با تعداد کارگران وسایل کمکهای اولیه فراهم و آموزش افراد در این زمینه تامین شود همچنین جعبه کمکهای اولیه باید دارای وسایل ضروری اعلام شده از طریق مراجع ذیربط باشد این جعبه باید توسط مجری تهیه و در جای مناسب نصب از هرگونهآلودگی و گرد و غبار دور نگه داشته شود و همیشه در دسترس کارگران باشد.

استفاده از لوازم و تجهیزات ایمنی
 •  استفاده از بشکه بعنوان جایگاه کار ممنوع است.
 • وسایل تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی باید در موارد زیر توسط اشخاص ذیصلاح بازدید و کنترل گردیده و سپس مورد بهره برداری قرار گیرد.
 •  در به کارگیری دستگاهها و وسایل موتوری ،بالابر ضوابط مندرج در آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در کارگاهها و ضوابط و مقررات مبحث آسانسورها و پله های برقی مقررات ملی رعایت شود.
 • شستی با اهرم راه اندازی ماشین بالابر باید به ترتیبی باشد که وقتی فشار دست از روی آن برداشته می شود موتور متوقف شده و به طور اطمینان بخشی جایگاه را نگه دارد.
 •  برای کارگرانی که در معرض خطر برق گرفتگی قرار دارند باید کفش ایمنی مخصوص عایق الکتریسیته تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

 •  به منظور حفظ جان کارگران برفکار که به هنگام کار در معرض خطر برق گرفتگی قرار دارند باید دستکش عایق الکتریسیته استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

 • هیچ یک از تجهیزات الکتریکی به خصوص سیمها و هادیها نباید در معرض عوامل شیمیایی خورنده، گازها، بخارات رطوبت مواد قابل اشتعال و انفجار مایعات یا عوامل دیگر قرار گیرند؛ مگر اینکه به طور مشخص برای کار در چنین محیطهایی طراحی و ساخته شده باشند.

 •  کلیه تجهیزات الکتریکی شامل شینها ترمینال ها سیم کشیها و عایقها باید کاملا سالم بوده و نباید بارنگ ،کج گرد و غبار مواد پاک کننده مواد ساینده و یا دیگر مواد آلوده شوند.

چک لیست دستور العمل های ایمنی
 • در محل ورود به اتاق ها یا محلهای حفاظت شده که قسمتهای برق دار در دسترس دارند، باید علایم هشدار دهنده مبنی بر ممنوع بودن ورود افراد غیر مجاز نصب شود.
 • موتورهای الکتریکی، وسایلی که با موتور کنترل میشوند و سیمهای مدارهای انشعابی موتورهای الکتریکی باید در برابر افزایش دمای ناشی از اضافه بار موتور یا معایب مربوط به روشن شدن موتور محافظت شوند.
 • در محل استقرار افرادی که در نزدیکی کنترل کننده یا قسمتهای برق دار موتور کار می کنند، بایدسکو یا کف پوش عایق مناسب در نظر گرفته شود.
 • کف طبقات چاههای آسانسور اطراف سقفها و دیوارهای باز و نیمه تمام طبقات محل های عبور لوله های عمودی تاسیسات چاههای در دست حفاری آب و فاضلاب کانالها اطراف گودبرداریها گودالها حوضها و استخرها که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارد باید تا زمان پوشیده شدن و محصور شدن نهایی با نصب حفاظ ها و نرده های دانم و اصلی به وسیله پوششها یا نردههای حفاظتی محکم و مناسب حسب مورد با استفاده از شبرنگها چراغها و تابلوهای هشدار دهنده مناسب و قابل رویت در طول روز و شب به طور موقت حفاظت گردند.

به روزرسانی در  22 اسفند 1402